Araling Panlipunan: Balangkas ng mga Paksa ng Aralin

Bilang ng Aralin

Kinakailangang Aralin

Paksa ng Aralin

01

 

Sino Ako?

02

 

Kailangan Ko, Kailangan Mo

03

 

Kuwento Ko Ito!

04

 

May Pangarap Ako!

05

 

Mga Karapatan Ko Bilang Batang Pilipino

06

 

Mga Laro ng Batang Pilipino

07

 

Ang Bumubuo ng Pamilya

08

Ang Bumubuo ng Pamilya

Pagtutulungan ng mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino

09

Ang Bumubuo ng Pamilya

Pagtutulungan ng mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino

Mga Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino

10

Ang Bumubuo ng Pamilya

Ang Kuwento ng Aking Pamilya

11

 

Mga Alituntunin ng Aking Pamilya

12

Ang Bumubuo ng Pamilya

Pagtutulungan ng mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino

Mga Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino

Ang Kuwento ng Aking Pamilya

Mga Pagpapahalaga ng Pamilyang Pilipino

13

 

Paaralan Ko Ito!

14

 

Ako Bilang Mag-aaral

15

Paaralan Ko Ito!

Mga Katangian ng Aking Paaralan

16

Ako Bilang Mag-aaral

Pagsunod sa mga Alituntunin ng Aking Paaralan

17

Paaralan Ko Ito!

Ako Bilang Mag-aaral

Mga Katangian ng Aking

Paaralan

Pagsunod sa mga Alituntunin ng Aking Paaralan

Pinahahalagahan Ko ang Aking Paaralan

18

 

Ang Konsepto ng Distansiya, Lokasyon, at Direksiyon

19

 

Mga Bahagi ng Tahanan, Estruktura, at mga Transportasyon

20

Ang Konsepto ng Distansiya, Lokasyon, at Direksiyon

Pangunahin at Pangalawang Direksiyon

21

 

Mga Gawaing Nakasasama sa Kapaligiran

22

Mga Gawaing Nakasasama sa Kapaligiran

Pagpapahalaga sa Kapaligiran

23

 

Pangangalaga sa Ating mga Anyong Lupa at Anyong Tubig

24

 

Mga Pamayanan Ayon sa Kanilang Kapaligiran: Pamayanang Rural

25

 

Mga Pamayanan Ayon sa Kanilang Kapaligiran: Pamayanang Urban

26

 

Kaugnayan ng Katangiang Pisikal ng Pamayanan sa mga Gawain ng mga Mamamayan

27

 

Ako at ang Bansa Kong Pilipinas

28

 

Mga Paglilingkod at Serbisyo sa Aking Pamayanan (Unang Bahagi)

29

Mga Paglilingkod at Serbisyo sa Aking Komunidad (Unang Bahagi)

Mga Paglilingkod at Serbisyo sa Aking Komunidad (Ikalawang Bahagi)

30

 

Mga Karapatan at Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Aking Komunidad (Unang Bahagi)

31

Mga Karapatan at Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Aking Komunidad (Unang Bahagi)

Mga Karapatan at Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Aking Komunidad (Ikalawang Bahagi)

32

 

Pagtutulungan Upang Matugunan ang mga Pangangailangan

Bilang ng Aralin

Kinakailangang Aralin

Paksa ng Aralin

01

 

Pagkilala at Pagpapahalaga sa Aking Komunidad

02

 

Ang Aking Sariling Komunidad

03

Ang Aking Sariling Komunidad

Lokasyon at Klima ng Aking Komunidad

04

 

Mga Anyong Lupa sa Aking Komunidad

05

 

Mga Anyong Tubig sa Aking Komunidad

06

 

Magagandang Tanawin sa Aking Komunidad

07

 

Ang  Kuwento ng Aking Komunidad

08

 

Ang mga Tao, Noon at Ngayon

09

 

Aking Pangkat Etniko

10

Aking Pangkat Etniko

Katutubong Pilipino, Ating Igalang at Pangalagaan

11

 

Mga Katangi-tanging Ugali ng Lahing Pilipino

12

Mga Katangi-tanging Ugali ng Lahing Pilipino

Pagpapatatag sa mga Kaugalian at Tradisyong Pilipino

13

 

Mga Sagisag at Estruktura Bilang Salamin ng Kasaysayan

14

 

Mga Sagisag ng Bansa

15

 

Mga Makasaysayang Lugar sa Aking Komunidad

16

 

Mga Sining at Laro sa Aking Komunidad

17

Mga Anyong Lupa sa Aking Komunidad

Mga Anyong Tubig sa Aking Komunidad

Ang Hanapbuhay Batay sa Likas na Yaman ng Komunidad

18

 

Ang Epekto ng Heograpiya sa Pamumuhay ng Tao

19

 

Mga Sanhi at Bunga ng Pagkasira ng Likas na Yaman

20

 

Pamumuno at Paglilingkod sa Komunidad

21

 

Mga Nag-aambag sa Kapakanan at Kaunlaran ng Komunidad

22

 

Mga Pangangailangan sa Komunidad (Unang Bahagi)

23

Mga Pangangailangan sa Komunidad (Unang Bahagi)

Mga Pangangailangan sa Komunidad (Ikalawang Bahagi)

24

 

Pagtutulungan Upang Matugunan ang mga Pangangailangan

25

 

Pagbibigay-serbisyo sa Komunidad

26

 

Mga Naglilingkod sa Komunidad

27

 

Mga Karapatan at Tungkulin Bilang Kasapi ng Komunidad

28

 

Mga Alituntunin at Tungkulin sa Komunidad (Unang Bahagi)

29

Mga Alituntunin at Tungkulin sa Komunidad (Unang Bahagi)

Mga Alituntunin at Tungkulin sa Komunidad (Ikalawang Bahagi)

30

 

Mga Paglilingkod ng Pamahalaan

31

 

Pakikiisa Ko para sa Kaunlaran ng Aking Lalawigan (Unang Bahagi)

32

Pakikiisa Ko para sa Kaunlaran ng Aking Lalawigan (Unang Bahagi)

Pakikiisa Ko para sa Kaunlaran ng Aking Lalawigan (Ikalawang Bahagi)

Bilang ng Aralin

Kinakailangang Aralin

Paksa ng Aralin

01

 

Kinalalagyan ng mga Lalawigan Ayon sa Batayang Heograpiya

02

 

Ang Aking Kapaligiran

03

 

Mga Uri ng Anyong Lupa

04

 

Mga Uri ng Anyong Tubig

05

 

Mga Likas na Yaman at Pagpapahalaga sa Kapaligiran ng Aking Komunidad

06

 

Ang Klima at Panahon ng Bansang Pilipinas

07

Ang Klima at Panahon ng Bansang Pilipinas

Epekto ng Klima at Panahon sa Pamumuhay ng mga Tao

08

 

Paghahanda sa mga Kalamidad at Panganib

09

 

Mga Rehiyon, Bumubuong Lalawigan, at Kabisera Nito

10

 

Aking Lalawigan: Pinagmulan at mga Pagbabago

11

 

Mga Makasaysayang Pook na Nagpapakilala sa Aking Lalawigan

12

 

Mga Simbolo at Sagisag ng Aking Lalawigan

13

 

Mga Dakilang Bayani ng Lahing Pilipino

14

 

Mga Bayani ng Aking Lalawigan at Rehiyon

15

 

Ang Kultura ng Aking Lalawigan at Kinabibilangang Rehiyon (Unang Bahagi)

16

Ang Kultura ng Aking Lalawigan at Kinabibilangang Rehiyon (Unang Bahagi)

Ang Kultura ng Aking Lalawigan at Kinabibilangang Rehiyon (Ikalawang Bahagi)

17

 

Pangkat ng Pilipino sa Kinabibilangang Komunidad

18

 

Wika ng mga Pilipino sa Iba-ibang Lalawigan

19

 

Mga Kaugalian at Tradisyon

20

 

Mga Katutubong Sining 

21

 

Iba-ibang Aspekto ng Ekonomiya

22

 

Ang Pamahalaan, mga Pinuno, at Naglilingkod sa Aking Komunidad (Unang Bahagi)

23

Ang Pamahalaan, mga Pinuno, at Naglilingkod sa Aking Komunidad (Unang Bahagi)

Ang Pamahalaan, mga Pinuno, at Naglilingkod sa Aking Komunidad (Ikalawang Bahagi)

24

Ang Pamahalaan, mga Pinuno, at Naglilingkod sa Aking Komunidad (Unang Bahagi)

Ang Pamahalaan, mga Pinuno, at Naglilingkod sa Aking Komunidad (Ikalawang Bahagi)

Mga Programa at Iba pang Gawain ng Pamahalaan para sa Kabutihan ng mga Mamamayan

25

 

Pamamahala Bilang Pagtugon sa Pangangailangan ng mga Mamamayan

26

 

Aking mga Karapatan at Tungkulin Bilang Bahagi ng Komunidad (Unang Bahagi)

27

Aking mga Karapatan at Tungkulin Bilang Bahagi ng Komunidad (Unang Bahagi)

Aking mga Karapatan at Tungkulin Bilang Bahagi ng Komunidad (Ikalawang Bahagi)

28

 

Mga Tungkulin ng Mamamayan Tungo sa Pag-unlad

29

 

Mga Tungkulin ng Mamamayan Tungo sa Maayos at Payapang Pamumuhay (Unang Bahagi)

30

Mga Tungkulin ng Mamamayan Tungo sa Maayos at Payapang Pamumuhay (Unang Bahagi)

Mga Tungkulin ng Mamamayan Tungo sa Maayos at Payapang Pamumuhay (Ikalawang Bahagi)

31

 

Mga Produkto at Kalakal Mula sa Aking Lalawigan at Rehiyon

32

 

Mga Industriya at Hanapbuhay sa Aking Lalawigan at Rehiyon

Bilang ng Aralin

Kinakailangang Aralin

Paksa ng Aralin

01

 

Ang Pilipinas Bilang Isang Bansa

02

Ang Pilipinas Bilang Isang Bansa

Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

03

Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas

Ang Klima at Panahon sa Pilipinas

04

 

Ang Katangiang Pisikal at mga Likas-Yaman ng Pilipinas

05

Ang Katangiang Pisikal at mga Likas-Yaman ng Pilipinas

Mga Hamong Pangheograpiyang Kinahaharap ng Pilipinas

06

 

Mga Mungkahi upang Makaiwas sa Masamang Epekto ng Kalamidad

07

 

Mga Gawaing Pangkabuhayan sa Pilipinas (Pagsasaka, Pangingisda, at Panggugubat)

08

 

Mga Gawaing Pangkabuhayan sa Pilipinas (Pagmimina, Pang-industriya, at Pangkomersiyo)

09

 

Pangangasiwa sa mga Likas na Yaman ng Bansa

10

 

Pagsulong at Pag-unlad ng Bansa

11

 

Ang Saligan ng Pagkakakilanlang Pilipino

12

 

Kontribusyon ng mga Pangkat-Etniko ng Pilipinas

13

 

Mga Pamanang Pook Bilang Bahagi ng Pagkakakilanlang Kultural ng mga Pilipino

14

 

Ang Kultura sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Pilipino (Impluwensiyang Indian, Tsino, at Arabe)

15

Ang Kultura sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Pilipino (Impluwensiyang Indian, Tsino, at Arabe)

Ang Kultura sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Pilipino (Impluwensiyang Espanyol, Amerikano, at Hapones)

16

 

Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas

17

 

Ang Pamahalaan ng Pilipinas

18

Ang Pamahalaan ng Pilipinas

Mga Antas ng Pamahalaan sa Bansa at ang mga Namumuno Rito

19

Mga Antas ng Pamahalaan sa Bansa at ang mga Namumuno Rito

Ang Pag-uugnayan ng Tatlong Sangay ng Pamahalaan

20

 

Paglilingkod ng Pamahalaan

21

 

Mga Programang Pang-Ekonomiya

22

 

Paglilingkod ng Pamahalaan

23

 

Karapatan ng Mamamayan

24

 

Proyekto at Gawain ng Pamahalaan

25

 

Pagkamamamayan ng Isang Pilipino

26

 

Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

27

 

Mga Tungkulin ng Mamamayang Pilipino

28

 

Mga Gawaing Pansibiko ng Mamamayang Pilipino

28

 

Mga Gawaing Pansibiko ng Mamamayang Pilipino

29

 

Ang Mamamayan sa Pagtataguyod ng Kaunlaran ng Bansa

30

 

Mamamayang may Sapat na Kakayahan at Kasanayan sa Paggawa

31

 

Mga Pangyayari at Kontribusyon ng mga Pilipino sa Iba’t Ibang Panig ng Daigdig Tungo sa Kaunlaran

32

 

Pakikilahok sa mga Programa at Proyekto ng Pamahalaan

Bilang ng Aralin

Kinakailangang Aralin

Paksa ng Aralin

01

 

Ang Kinalalagyan ng Pilipinas sa Mundo (Tiyak na Lokasyon at Relatibong Lokasyon)

02

Ang Kinalalagyan ng Pilipinas sa Mundo (Tiyak na Lokasyon at Relatibong Lokasyon)

Ang Pilipinas Bilang Bansang Tropikal

03

 

Ang Pinagmulan ng Pilipinas at ng Lahing Pilipino

04

 

Ang Lipunan at Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino

05

Ang Lipunan at Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino

Ang Pananampalataya ng Sinaunang Pilipino

06

 

Mga Paniniwala, Tradisyon, at Kagawiang Panlipunan ng Sinaunang Pilipino

07

Ang Lipunan at Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino

Kolonisasyon

08

Kolonisasyon

Mga Dahilan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas

09

Mga Dahilan ng Pananakop ng Espanya sa Pilipinas

Ang Paglalayag ni Ferdinand Magellan

10

Ang Paglalayag ni Ferdinand Magellan

Ang Pagkakatatag ng Kolonyang Espanyol sa Pilipinas

11

Ang Pagkakatatag ng Kolonyang Espanyol sa Pilipinas

Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Ang Kristiyanismo at ang Reduccion)

12

Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Ang Kristiyanismo at ang Reduccion)

Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Sistemang Encomienda at Tributo)

13

Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Sistemang Encomienda at Tributo)

Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Sistemang Kasama at Polo Y Servicios)

14

Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas (Sistemang Kasama at Polo Y Servicios)

Ang Pilipinas sa Ilalim ng Kapangyarihan ng Patronato Real

15

Ang Pilipinas sa Ilalim ng Kapangyarihan ng Patronato Real

Ang Pagbabago sa Pananahanan ng mga Pilipino sa Panahon ng Espanyol

16

 

Ang Katayuan ng mga Pilipino sa Lipunan sa Panahon ng Espanyol

17

 

Epekto ng Kulturang Espanyol sa Kulturang Pilipino (Kulturang Materyal)

18

Epekto ng Kulturang Espanyol sa Kulturang Pilipino (Kulturang Materyal)

Epekto ng Kulturang Espanyol sa Kulturang Pilipino (Kulturang Di-Materyal)

19

Epekto ng Kulturang Espanyol sa Kulturang Pilipino (Kulturang Di-Materyal)

Pagbabagong Pampolitika sa Panahon ng Espanyol (Pamahalaang Sentral)

20

 

Pamahalaang Lokal noong Panahon ng Espanyol

21

Pagbabagong Pampolitika sa Panahon ng Espanyol (Pamahalaang Sentral)

Kalakalang Galyon at Pangkalahatang Epekto Nito

22

 

Patakarang Pangkabuhayan (Ekonomiya) ng mga Epanyol)

23

 

Pagpupunyagi ng mga Katutubong Pangkat sa Cordillera na Mapanatili ang Kalayaan

24

Pagpupunyagi ng mga Katutubong Pangkat sa Cordillera na Mapanatili ang Kalayaan

Pagpupunyagi ng mga Muslim sa Mindanao na Mapanatili ang Kalayaan

25

Pagpupunyagi ng mga Muslim sa Mindanao na Mapanatili ang Kalayaan

Mga Lokal na Pangyayari Tungo sa Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan

26

Mga Lokal na Pangyayari Tungo sa Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan

Ang Kilusang Agraryo ng 1745

27

Ang Kilusang Agraryo ng 1745

Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose

28

Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose

Okupasyon ng mga Ingles sa Maynila

29

Okupasyon ng mga Ingles sa Maynila

Mga Pandaigdigang Pangyayaring Naging Salik sa Pagsibol ng Malayang Kaisipan

30

Mga Pandaigdigang Pangyayaring Naging Salik sa Pagsibol ng Malayang Kaisipan

Mga Naunang Pag-aalsa ng mga Makabayang Pilipino (Mga Pag-aalsa sa Luzon)

31

Mga Naunang Pag-aalsa ng mga Makabayang Pilipino (Mga Pag-aalsa sa Luzon)

Mga Naunang Pag-aalsa ng mga Makabayang Pilipino (Mga Pag-aalsa sa Visayas at Mindanao)

32

Mga Naunang Pag-aalsa ng mga Makabayang Pilipino (Mga Pag-aalsa sa Visayas at Mindanao)

Ang Pagkabigo ng mga Pag-aalsa at ang Epekto Nito sa mga Pilipino

Bilang ng Aralin

Kinakailangang Aralin

Paksa ng Aralin

01

 

Ang Kinalalagyan at Teritoryo ng Pilipinas

02

Ang Kinalalagyan at Teritoryo ng Pilipinas

Ang Pag-usbong ng Liberal na Ideya Tungo sa Kamalayang Nasyonalismo

03

 

Mga Pangyayari at Kilusang Nagpausbong sa Damdaming Nasyonalismo

04

 

Ang Katipunan at ang Rebolusyong Pilipino ng 1896

05

Ang Katipunan at ang Rebolusyong Pilipino ng 1896

Ang Pagtatag ng Kongreso ng Malolos at ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng mga Pilipino

06

 

Ang Labanan sa Look ng Maynila at Kunwa-kunwariang Labanan sa Maynila (Mock Battle of Manila)

07

Ang Labanan sa Look ng Maynila at Kunwa-kunwariang Labanan sa Maynila (Mock Battle of Manila)

Ang Digmaang Pilipino-Amerikano

08

Ang Digmaang Pilipino-Amerikano

Mga Pagbabago sa Kulturang Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano

09

Ang Labanan sa Look ng Maynila at Kunwa-kunwariang Labanan sa Maynila (Mock Battle of Manila)

Ang Pamahalaang Kolonyal ng mga Amerikano

10

 

Ang Pamahalaan at Ekonomiya ng Pilipinas sa Panahon ng Amerikano

11

 

Pamumuhay ng mga Pilipino noong Panahon ng Komonwelt

12

Pamumuhay ng mga Pilipino noong Panahon ng Komonwelt

Mga Programang Pampamahalaan sa Panahon ng Komonwelt

13

Sistema ng Pagbabalangkas ng Pamahalaang Kolonyal at ang mga Pagbabago sa Ekonomiya sa Panahon ng mga Amerikano

Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas

14

Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas

Mahahalagang Pangyayari sa Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas (Labanan sa Bataan, Deat March, at Labanan sa Corregidor)

15

Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas

Pamamahala sa Panahon ng mga Hapones

16

Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas

Ang Pagwawakas ng Pananakop ng mga Hapones

17

Pamamahala sa Panahon ng mga Hapones

Mga Hamon sa Kasarinlan ng Pilipinas

18

 

Ang Soberaniya at Pagiging Ganap na Estado ng Pilipinas

19

 

Ang Pagtatanggol sa Kalayaan at Teritoryo ng Bansa

20

 

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Roxas at Quirino)

21

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Roxas at Quirino)

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Magsaysay at Garcia)

22

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Magsaysay at Garcia)

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Macapagal at Marcos)

23

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Roxas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, at Marcos)

Ang Pagsisikap ng mga Pilipinong Maitaguyod ang Ikatlong Republika

24

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Macapagal at Marcos)

Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtatakda ng Batas Militar

25

Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pagtatakda ng Batas Militar

Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar

26

Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar

Reaksiyon ng mga Pilipino sa Patakaran ng Batas Militar

27

Panahon ng Ikatlong Republika (Administrasyong Macapagal at Marcos) at Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar

Ang Pilipinas sa Panahon ng Bagong Republika (1981-1986)

28

Ang Pilipinas sa Panahon ng Bagong Republika (1981-1986)

Muling Pagsilang ng Demokrasya sa Pilipinas

29

Muling Pagsilang ng Demokrasya sa Pilipinas

Pagtugon sa Hamon ng Pagkabansa Tungo sa Pagkakamit ng Kaunlaran (Administrasyong Corazon C. Aquino at Fidel V. Ramos)

30

Pagtugon sa Hamon ng Pagkabansa Tungo sa Pagkakamit ng Kaunlaran (Administrasyong Corazon C. Aquino at Fidel V. Ramos)

Pagtugon sa Hamon ng Pagkabansa Tungo sa Pagkakamit ng Kaunlaran (Administrasyong Joseph E. Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo)

31

Pagtugon sa Hamon ng Pagkabansa Tungo sa Pagkakamit ng Kaunlaran (Administrasyong Joseph E. Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo)

Pagtugon sa Hamon ng Pagkabansa Tungo sa Pagkakamit ng Kaunlaran (Administrasyong Benigno Simeon C. Aquino III at Rodrigo Roa Duterte)

32

 

Mga Kontemporaneong Isyung Panlipunan