Filipino: Balangkas ng mga Paksa ng Aralin

Bilang ng Aralin Kinakailangang Aralin Paksa ng Aralin
01 Alpabetong Filipino
02 Katinig at Patinig
03 Katinig at Patinig Pantig at Anyo ng mga Pantig
04 Pantig at Anyo ng mga Pantig Pagpapantig
05 Pangngalan
06 Pangngalan Uri ng Pangngalan
07 Pangngalan Uri ng Pangngalan Kasarian ng Pangngalan
08 Gamit ng “Ang,” “Ang mga,” “Si,” at “Sina”
09 Pangngalan Uri ng Pangngalan Kasarian ng Pangngalan Paggamit ng Panghalip na “Ako,” “Ikaw,” at “Siya”
10 Pangngalan Paggamit ng Panghalip na “Ako,” “Ikaw,” at “Siya” Paggamit ng Panghalip na “Kami” “Kayo” at “Sila”
11 Paggamit ng Panghalip na “Ako,” “Ikaw,” at “Siya” Paggamit ng Panghalip na “Kami” “Kayo” at “Sila” Paggamit ng Panghalip na “Ito,” “Iyan,” at “Iyon”
12 Pagtukoy sa Salitang-kilos (Pandiwa)
13 Pagtukoy sa Salitang-kilos (Pandiwa) Pagtukoy sa Salitang-kilos o Pandiwa na Naganap na (Pangnagdaan)
14 Pagtukoy sa Salitang-kilos (Pandiwa) Pagtukoy sa Salitang-kilos o Pandiwa na Naganap na (Pangnagdaan) Pagtukoy sa Salitang-kilos o Pandiwa na Nagaganap Pa (Pangkasalukuyan)
15 Pagtukoy sa Salitang-kilos (Pandiwa) Pagtukoy sa Salitang-kilos o Pandiwa na Naganap na (Pangnagdaan) Pagtukoy sa Salitang-kilos o Pandiwa na Nagaganap Pa (Pangkasalukuyan) Pagtukoy sa Salitang-kilos o Pandiwa na Magaganap Pa Lamang (Panghinaharap)
16 Paggamit ng Panghalip Panlunan
17 Pagtukoy sa Salitang Panlarawan (Pang-uri)
18 Pagtukoy sa Salitang Pamilang (Pang-uring Pamilang)
19 Pag-iiba sa Kaantasan ng Pang-uri
20 Paggamit ng Pang-angkop
21 Pagtukoy sa Salitang-kilos (Pandiwa) Pagtukoy sa Salitang Panlarawan (Pang-uri) Paggamit ng Pang-abay na Pamaraan
22 Pagtukoy sa Salitang-kilos (Pandiwa) Paggamit ng Pang-abay na Pamanahon
23 Pagtukoy sa Salitang-kilos (Pandiwa) Paggamit ng Pang-abay na Panlunan
24 Pag-iiba sa Katotohanan at Opinyon
25 Paggamit ng “at” – Salitang Pang-ugnay
26 Parirala at Pangungusap
27 Parirala at Pangungusap Bahagi ng Pangungusap
28 Bahagi ng Pangungusap Ayos ng Pangungusap
29 Pangungusap na Pasalaysay
30 Pangungusap na Patanong
31 Pangungusap na Pautos
32 Pangungusap na Padamdam
Bilang ng Aralin Kinakailangang Aralin Paksa ng Aralin
01 Katinig at Patinig
02 Pagpapantig at Anyo ng mga Pantig
03 Kayarian ng mga Salita
04 Pag-aayos ng mga Salita nang Paalpabeto
05 Pangngalan
06 Pangngalan Uri ng Pangngalan
07 Pangngalan Uri ng Pangngalan Kasarian ng Pangngalan
08 Paggamit ng mga Pantukoy
09 Pangngalan Uri ng Pangngalan Kasarian ng Pangngalan Paggamit ng Panghalip Panao (Isahan)
10 Paggamit ng Panghalip na Panao (Isahan) Paggamit ng Panghalip Panao (Maramihan)
11 Paggamit ng Panghalip Pambagay
12 Pagtukoy sa Pandiwa (Salitang-kilos)
13 Pagtukoy sa Pandiwa (Salitang-kilos) Pagbuo ng Panahunang Naganap (Pangnagdaan)
14 Pagbuo ng Panahunang Naganap (Pangnagdaan) Pagbuo ng Panahunang Nagaganap (Pangkasalukuyan)
15 Pagbuo ng Panahunang Naganap (Pangnagdaan) Pagbuo ng Panahunang Nagaganap (Pangkasalukuyan) Paggamit ng Panahunang Magaganap (Panghinaharap)
16 Paggamit ng Panghalip na Panlunan
17 Pagtukoy sa Pang-uring Panlarawan
18 Pagtukoy sa Pang-uring Pamilang (Bilang na Ordinal)
19 Paghahambing ng Pang-uri
20 Paggamit ng Pang-angkop
21 Pagtukoy sa Pandiwa (Salitang-kilos) Pagtukoy sa Pang-uring Panlarawan Paggamit ng Pang-abay na Pamaraan
22 Pagtukoy sa Pandiwa (Salitang-kilos) Paggamit ng Pang-abay na Pamanahon
23 Pagtukoy sa Pandiwa (Salitang-kilos) Paggamit ng Pang-abay na Panlunan
24 Paggamit sa mga Pang-ukol
25 Pagtukoy sa Parirala at Pangungusap
26 Pagtukoy sa Parirala at Pangungusap Bahagi ng Pangungusap
27 Bahagi ng Pangungusap Ayos ng Pangungusap
28 Bahagi ng Pangungusap Pangungusap na Pasalaysay
29 Pangungusap na Patanong
30 Pangungusap na Pautos
31 Pangungusap na Padamdam
32 Pagtukoy sa Pagkakabuo o Kayarian ng Payak na Pangungusap
Bilang ng Aralin Kinakailangang Aralin Paksa ng Aralin
01 Pangngalan
02 Uri ng Pangngalan
03 Pangngalan Uri ng Pangngalan Kasarian ng Pangngalan
04 Pangngalan Kailanan ng Pangngalan
05 Pangngalan Kasarian ng Pangngalan Kailanan ng Pangngalan Panghalip Panao (Panauhan at Kailanan)
06 Panghalip Panao (Panauhan at Kailanan) Panghalip Paari
07 Panghalip Panao (Panauhan at Kailanan) Panghalip Paari Panghalip Pamatlig
08 Panghalip Panao (Panauhan at Kailanan) Panghalip Paari Panghalip Pamatlig Panghalip Pananong
09 Pang-uri
10 Pang-uri Kayarian ng Pang-uri
11 Pang-uri Kayarian ng Pang-uri Kailanan ng Pang-uri
12 Pang-uri Kayarian ng Pang-uri Kailanan ng Pang-uri Kaantasan ng Pang-uri
13 Pandiwa
14 Pandiwa Pagbubuo ng Pandiwa
15 Pandiwa Pagbubuo ng Pandiwa Pandiwang nasa Aspektong Naganap
16 Pandiwa Pagbubuo ng Pandiwa Pandiwang nasa Aspektong Naganap Pandiwang nasa Aspektong Nagaganap
17 Pandiwang nasa Aspektong Magaganap
18 Wastong Gamit ng Ilang Pandiwa
19 Magkatugmang Salita
20 Magagalang na Pananalita
21 Magkasingkahulugan at Magkasalungat
22 Bahagi ng Aklat
23 Liham Pangkaibigan
24 Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit
25 Graph
26 Mga Direksyon
27 Pandiwa Pang-abay na Pamanahon
28 Pang-abay na Panlunan
29 Pang-abay na Pamaraan
30 Pang-ukol
31 Pangatnig
32 Paggamit ng Diksiyonaryo
Bilang ng Aralin Kinakailangang Aralin Paksa ng Aralin
01 Parirala at Pangungusap
02 Parirala at Pangungusap Simuno at Panaguri
03 Parirala at Pangungusap Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit
04 Simuno at Panaguri Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian (Payak)
05 Parirala at Pangungusap Simuno at Panaguri Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian (Payak) Tambalan at Hugnayan
06 Simuno at Panaguri Ayos ng Pangungusap (Karaniwan at Di-karaniwan)
07 Uri ng Pangngalang Pambalana (Konkreto at Di-konkreto)
08 Parirala at Pangungusap Uri ng Pangngalang Pambalana (Konkreto at Di-konkreto) Iba’t Ibang Gamit ng Pangngalan sa Pangungusap
09 Kailanan ng Pangngalan
10 Kailanan ng Pangngalan Panghalip Panao
11 Panghalip Panao Panghalip Paari
12 Panghalip Paari Panghalip Pananong
13 Panghalip Pananong Panghalip Pamatlig
14 Paggamit ng Pandiwa sa Aspektong Naganap
15 Paggamit ng Pandiwa sa Aspektong Nagaganap
16 Paggamit ng Pandiwa sa Aspektong Magaganap
17 Bahagi ng Pahayagan
18 Paggamit ng mga Pangkalahatang Sanggunian
19 Pag-iiba ng Akdang Piksiyon at Di-piksiyon
20 Bahagi ng Aklat
21 Liham Pangkaibigan
22 Pangngalan Panghalip Pang-uring Panlarawan
23 Pang-uring Pamilang
24 Kailanan ng Pang-uri
25 Pang-uring Panlarawan Kaantasan ng Pang-uri
26 Paggamit ng Pandiwa Pang-uri at Pang-abay
27 Pandiwa Pang-abay na Pamanahon
28 Pang-abay na Panlunan
29 Pang-abay na Pamaraan
30 Pang-abay na Panunuran
31 Pangatnig
32 Pang-ukol
Bilang ng Aralin Kinakailangang Aralin Paksa ng Aralin
01 Parirala at Pangungusap
02 Parirala at Pangungusap Sugnay na Makapag-iisa at Sugnay na Di-makapag-iisa
03 Parirala at Pangungusap Bahagi at Ayos ng Pangungusap
04 Parirala at Pangungusap Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit
05 Sugnay na Makapag-iisa at Sugnay na Di-makapag-iisa Bahagi at Ayos ng Pangungusap Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Pag-iiba ng mga Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo
06 Pangngalan at Uri ng Pangngalan
07 Pangngalan at Uri ng Pangngalan Pagtukoy sa mga Panauhan ng Pangngalan
08 Pangngalan at Uri ng Pangngalan Gamit ng Pangngalan
09 Panauhan at Kailanan ng Panghalip
10 Panauhan at Kailanan ng Panghalip Kaukulan ng Panghalip Panao
11 Kaukulan ng Panghalip Panao Paggamit sa Panghalip Pananong
12 Paggamit sa Panghalip Pananong Paggamit sa Panghalip Pamatlig
13 Paggamit sa Panghalip Pamatlig Paggamit sa Panghalip Panaklaw
14 Pagbuo ng Pandiwa sa Iba’t Ibang Aspekto
15 Pag-iiba sa Uri ng Pandiwa
16 Bahagi ng Aklat
17 Paggamit ng Wastong Pandiwa
18 Sanhi at Bunga ng Pangyayari
19 Pagtukoy sa Gamit ng Pang-uri
20 Paggamit ng Pang-uring Panlarawan
21 Paggamit sa Pang-uring Pamilang
22 Pagtukoy sa Gamit ng Pang-uri Paggamit sa Pang-uring Pantangi
23 Pagtukoy sa Pang-uring Paari
24 Pagtukoy sa Antas ng Pang-uri
25 Pandiwa Pang-uri Pagtukoy sa Pang-abay at mga Uri Nito
26 Pagbuo ng Pandiwa sa Iba’t Ibang Aspekto Pagtukoy sa Gamit ng Pang-uri Pag-iiba sa Pang-uri at Pang-abay
27 Pagtukoy sa Pang-abay at mga Uri Nito Paggamit ng Kaantasan ng Pang-abay
28 Paggamit ng Pang-ukol
29 Paggamit ng Pang-angkop
30 Paggamit ng Pangatnig
31 Paggamit ng mga Bantas
32 Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat
Bilang ng Aralin Kinakailangang Aralin Paksa ng Aralin
01 Parirala, Sugnay, at Pangungusap
02 Parirala, Sugnay, at Pangungusap Bahagi at Ayos ng Pangungusap
03 Parirala, Sugnay, at Pangungusap Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit
04 Bahagi at Ayos ng Pangungusap Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo o Kayarian
05 Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo o Kayarian Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo o Kayarian (Tambalan)
06 Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo o Kayarian Uri ng Pangungusap Ayon sa Pagkakabuo o Kayarian (Tambalan) Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian (Hugnayan)
07 Bahagi at Ayos ng Pangungusap Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Pangungusap na Walang Paksa
08 Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat
09 Pangngalan at Uri ng Pangngalan
10 Pangngalan at Uri ng Pangngalan Apat na Anyo o Kayarian ng Pangngalan
11 Apat na Anyo o Kayarian ng Pangngalan Pag-iiba sa mga Gamit ng Pangngalan
12 Pag-iiba sa mga Gamit ng Pangngalan Kaukulan ng Pangngalan
13 Kaukulan ng Pangngalan Paggamit sa Panghalip Panao
14 Paggamit sa Panghalip Pananong
15 Paggamit sa Panghalip Pamatlig
16 Paggamit sa Panghalip Panaklaw
17 Pagtukoy sa Aspekto at Pagbabanghay ng Pandiwa
18 Pag-iiba sa Uri ng Pandiwa
19 Pagtukoy sa Aspekto at Pagbabanghay ng Pandiwa Pagtukoy sa Tinig ng Pandiwa
20 Paggamit ng Uri ng Pang-uri Paggamit ng Uri ng Pang-uri
21 Paggamit ng Anyo ng Pang-uri
22 Kaantasan ng Pang-uri
23 Pagtukoy sa Gamit ng Pang-uri
24 Mga Bahagi ng Pahayagan
25 Pandiwa Pang-uri Paggamit ng Pang-abay
26 Paggamit ng Pang-abay Pag-iiba sa Pang-uri at Pang-abay
27 Pag-iiba sa Pang-uri at Pang-abay Pag-iiba-iba sa mga Uri ng Pang-abay
28 Paggamit ng Pang-abay Paggamit ng Kaanyuan o Pagkakabuo ng Pang-abay
29 Paggamit ng Antas ng Paglalarawan at Antas ng Hambingan ng Pang-abay
30 Paggamit ng Pang-ukol
31 Paggamit ng Pangatnig
32 Bahagi ng Aklat